Site icon Wygraj Marzenia

Gdzie szukać i znaleźć konkursy filmowe

Gdzie szukać i znaleźć konkursy filmowe

Możliwość sprawdzenia samego siebie w konkursach organizowanych przez zewnętrzne i obiektywne instytucje jest doskonałym źródłem informacji zwrotnej dla początkujących twórców. Gdzie szukać i znaleźć konkursy filmowe? Dowiesz się tego w tym artykule. 

Czym jest film? 

Mówiąc najprościej, film to spójna seria następujących po sobie obrazów. Korzystając z niedoskonałości ludzkiego oka, przy zachowaniu odpowiednio krótkich przerw między wyświetlaniem kolejnych obrazów, otrzymujemy złudzenie ruchu. Dzięki temu ludzki wzrok nie jest w stanie wyłapać pojedynczych obrazów, widząc zamiast nich ruchome i płynne nagranie.  

Film to jedna z najbardziej popularnych form dostarczania rozrywki w obecnych czasach. Poza czysto rozrywkowymi funkcjami, film pełni w świadomości społecznej wiele innych zadań. Spełnia rolę edukacyjną, przekazując informacje dotyczące funkcjonowania rzeczywistości, kształtowania się relacji społecznych, czy też prezentując proces zachodzenia zmian na świecie. Film służy niekiedy przekazywaniu górnolotnych idei masowemu odbiorcy, umożliwiając łatwiejszą przyswajalność omawianych treści. Dzięki wykorzystaniu historii i fabuły, złożone koncepty przyjmują dużo bardziej zrozumiałą formę, które to odbiorcy mogą odnieść do swojego doświadczenia i sposobu postrzegania świata. Co więcej, film odgrywa kluczową rolę w tworzeniu skarbnicy wiarygodnej historii. Możliwość uwiecznienia określonych miejsc, zdarzeń czy osób umożliwia wyraźne zapoznanie się z nimi na długo po czasie nagrania. Jeśli w międzyczasie na wskutek upływu czasu, dana lokacja, człowiek, czy obiekt natury przestały istnieć, możemy dotrzeć do nich za pomocą filmu. Gdzie szukać i znaleźć konkursy filmowe? Czytaj dalej by się dowiedzieć. 

Czym jest konkurs filmowy? 

Konkursy filmowe mogą przybierać różne formy w zależności od wielu czynników. Pierwszym istotnym czynnikiem jest skala zasięgu konkursu. Możemy mówić o konkursach międzynarodowych, ogólnokrajowych, a także lokalnych, związanych ściśle z danym miejscem na świecie. Zmagania na tle międzynarodowym w oczywisty sposób będą miały większy prestiż i znaczenie, niż te rozgrywające się w charakterze ogólnokrajowym, czy też lokalnym. Następną zmienną, na podstawie której możemy rozróżniać konkursy, jest ich tematyka. W ramach festiwalów filmowych, poruszane tematy dotyczą bardzo szerokiego spektrum dziedzin. Zupełnie inaczej będzie wyglądać sytuacja na konkursach gatunkowych, gdzie do zmagań zgłaszane są filmy wywodzące się ze wcześniej wybranego i sprecyzowanego gatunku filmowego np. dreszczowiec. Kolejne rozróżnienie, którego możemy dokonać wynika z wysokości „progu wstępu” do konkursu. W najbardziej prestiżowych festiwalach, dopuszczone do uczestnictwa są tylko profesjonalne produkcje, podczas gdy na szczeblach lokalnych możemy często spotkać się z konkursami amatorskimi. Konkursy dotyczące tych ostatnich mają zwykle charakter otwarty, co znaczy, że każda chętna osoba może zgłosić swoje dzieło do przystąpienia w zmaganiach. Jeszcze innym czynnikiem kontrastującym poszczególne konkursy są wymagania warunkujące możliwość udziału. W ramach niektórych konkursów podstawowym wymaganiem jest stworzenie produkcji filmowej o określonej długości trwania, w jeszcze innych wymagane jest napisanie i nadesłanie scenariusza. Istnieją też konkursy filmowe, w ramach których podstawowym zadaniem uczestników jest stworzenie stosownego do wymagań filmu reklamowego, stanowiącego promocję określonej marki, produktu czy osoby.  

Gdzie szukać i znaleźć konkursy filmowe? 

W Polsce jest bardzo wiele możliwości zaprezentowania się dla wszystkich miłośników tworzenia własnych produkcji filmowych. Gdzie szukać konkursów filmowych? Do tego celu bardzo przydatne będzie skorzystanie z serwisów internetowych, które bogate są w ogłoszenia dotyczące konkursów filmowych w Polsce. Informacje dotyczące nadchodzących festiwalów i zmagań filmowych są aktualizowane regularnie. Serwisy internetowe zawierające ogłoszenia konkursów filmowych w Polsce to: Top Konkurs, Pisarze, Konkursy Kreatywne, Aktualne Konkursy. 

Exit mobile version