Site icon Wygraj Marzenia

 Wygrana w konkursie- na co uważać?

Na wstępie należy zaznaczyć, że wygrana w konkursie to nie jest to samo co wygrana w loterii czy też, grze losowej. Różnica jest taka, iż w pierwszym przypadku należy spełnić warunki regulaminu i być najlepszym, natomiast w pozostałych dwóch wszystko zależy od szczęścia, gdyż decyzje o wygranej podejmuje tak naprawdę losowość. Dodatkowo nie każdy konkurs jest brany pod uwagę, w ustawię mówiącej o PIT.

Kiedy nagroda z konkursu nie podlega opodatkowaniu?

Jak zostało wspomniane powyżej, nie każda wygrana wygrana w konkursie jest objęta podatkiem od nagrody. Według ustawy o PIT, opodatkowaniu nie podlegają m.in.:

Należy pamiętać o tym, iż takie zwolnienie od podatku dotyczy nagród, których wartość nie przekracza 2 tysięcy złotych (wartość jednorazowa). Tak więc, jeśli wartość nagrody wyniesie 2 tysiące lub mniej to nie będzie na nią nałożony podatek dochodowy. 

Podatek dochodowy, a konkursy

Jeśli jednak zdarzy się taka, że nagroda przekracza kwotę 2 tysięcy złotych, wtedy zostaje pobierany podatek dochodowy w formie ryczałtu, który wynosi 10%. Organizator pobiera podatek od pełnej kwoty wygranej w konkursie, a nie tylko od nadwyżki. Warto wiedzieć to, iż jeśli wygramy kilka konkursów w roku, to wygrane te się nie sumują. W praktyce wygląda to tak, że jeśli wygramy kilka konkursów i nagroda jednego konkursu przekroczy 2 tysiące. Natomiast pozostałe nie to podatek dochodowy pobierany jest tylko za tę wygraną, która przekroczyła próg. Gdy zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną powyżej 2 tysięcy, otrzymuje wygraną pomniejszoną o 10%, natomiast jeśli jest to nagroda rzeczowa to, zwycięzca musi najpierw zapłacić podatek, dopiero później może otrzymać swoją nagrodę. Bez opłacenia nie ma takiej możliwości.

Pojęcie konkursu a ustawa o PIT

W polskim prawie takie pojęcie jak konkurs nie zostało niestety określone w ustawie o PIT. Dlatego też podczas analizy interpretacji możemy śmiało stwierdzić fakt, że pojęcie konkursu było legalnie zastosowane, musi posiadać ono rywalizację między jego uczestnikami. Dodatkowo musi posiadać akceptację pełnego regulaminu przez wszystkich uczestników biorących udział w danym konkursie.

Rozliczenie podatkowe nagrody w konkursie 

Cały obowiązek rozliczenia podatku od wygranej spoczywa na organizatorze danego konkursu. Cały podatek od nagród musi uiścić na rachunek bankowy danego Urzędu Skarbowego, nie później niż do 20 dnia kolejnego miesiąca, w którym została wręczona nagroda. Podatek wpłacany jest na konto Urzędu Skarbowego, który przypisany jest do miejsca zamieszkania płatnika. Natomiast jeśli zdarzy się tak, że płatnikiem jest przedsiębiorstwo czy jakaś firma to należy to wpłacić do Urzędu Skarbowego przypisanego do adresu firmy, czy też miejsca jej działania. Także na płatniku spoczywa obowiązek wypełnienia specjalnej deklaracji PIT-8AR i wysłanie jej do Urzędu Skarbowego najpóźniej do ostatniego dnia stycznia kolejnego roku podatkowego.

Podsumowanie 

Jak możemy zauważyć, nie w każdym wypadku wygrana w konkursie jest opodatkowana podatkiem dochodowym. Należy jednak pamiętać, że nagroda nie może przekraczać 2 tysięcy złotych i dodatkowo spełnić inne warunki. W innym przypadku jesteśmy zobowiązani do zapłaty tego podatku bezwzględu czy jest to nagroda pieniężna, czy też nagroda rzeczowa.

Exit mobile version