Site icon Wygraj Marzenia

Jak wyglądają konkursy literackie dla młodzieży

Jak wyglądają konkursy literackie dla młodzieży

Młodzież chętnie angażuje się w wiele organizowanych dla nich konkursów. To właśnie tam mogą oni dokładnie sprawdzić, na jakim poziomie są ich umiejętności, a także rywalizować z innymi o niesamowite nagrody. Największą popularnością cieszą się konkursy literackie dla młodzieży. Jak one wyglądają?

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo”

Pierwszym konkursem literackim dla młodzieży jest Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo”. Jest on skierowany głównie do młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych oraz w szkołach średnich. Zgodnie z założeniami tego konkursu, głównym celem jest opisanie przy pomocy dowolnej formy literackiej dzieła, które znajduje się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Niemniej jednak forma pracy musi posiadać zarówno walory literackie jak i dodatkowy, kompletny opis wszystkich elementów dzieła. Co ciekawe, sama kwestia wyboru formy literackiej, a także metody opisu elementów dzieła, została pozostawiona do wyboru przez samego autora. Praca musi zostać również opatrzona odpowiednim tytułem. Kolejno nadesłane prace będą podlegały ocenie, która przeprowadzana będzie w dwóch kategoriach. Zarówno w kategorii literackiej jak i formalnej. W zakresie pierwszej kategorii oceniane są pracę, w których młodzież w znaczący sposób wykorzystała i ujawniła wszelakie formy literackie. Z kolei kategoria formalna ocenia klasyczną analizę dzieł sztuki, analizę porównawczą, a nawet i esej.
Ogólnopolski Konkurs Literacki ” Obraz a słowo” ma za zadanie przede wszystkim zmotywować do interpretowania artefaktów pochodzących z kultury. Konkurs ten ma również zainspirować młodzież do tego, by pomyśleli oni nad przyszłymi studiami z zakresu historii literatury lub poświęcili szczególna uwagę na rozwój retoryki i umiejętności językowych. Głównym przedmiotem oceny jest warsztat pisarski użytkowników, a także umiejętność łączenia przez nich faktów i sama kreatywność. Ten konkurs jest bez wątpienia niezwykle skutecznym bodźcem do prób wyperswadowania własnego zdania w niezwykle oryginalny i kreatywny sposób.

Ogólnopolski Konkurs Literacko-fotograficzny „(POD)Różne historie)

Kolejnym konkursem, którym powinna zainteresować się młodzież, a także i dzieci, to Ogólnopolski Konkurs Literacko-fotograficzny „(POD)Różne historie”. Jak nie trudno się domyślić, głównym tematem i motywem tego konkursu są podróże, we wszystkich możliwych aspektach. Mogą być więc one podejmowane dokładnie jako wypraw, niemniej jednak mogą one mieć także wydźwięk symboliczny i nawiązywać do podróży przebytej w wyobraźni. Prace zwykle są oceniane w trzech następujących kategoriach:

Warunki konkursu literackiego są niezwykle proste. Uczestnicy bowiem mogą zgłosić się do niego sami, jednak każdy z nich ma prawo do złożenia maksymalnie jednej pracy, która musi być napisana przez niego indywidualnie. Co więcej zrealizowane prace muszą idealnie odzwierciedlać przedmiot konkursu zarówno w znaczeniu dosłownym jak i w przenośni. Co ciekawe pracę zgłoszone przez uczestników mają być napisane prozą, głównie w formie reportażu, listu opowiadania, dziennika czy nawet i felietonu oraz tym podobnych. Zwykle mają mieć one objętość do 4 stron napisanych tradycyjną czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów. Musi być również zachowana interlinia -1,5 oraz 2,5 marginesu. Co więcej, prace nie podpisuje się imieniem i nazwiskiem a jedynie pseudonimem lub godłem autora, a także dopiskiem odnośnie kategorii w której ma być oceniania praca. Ten sam pseudonim powinien znaleźć się na karcie zgłoszenia.

Exit mobile version